Skip to main content

Elektronický podpis neboli také digitální podpis je označení specifických dat v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě (dokumentu) a která podepisující osoba využívá k podepsání. Elektronický podpis je nástrojem, jak lze ověřit totožnost odesílatele zprávy.

Elektronický podpis je vytvořen pro konkrétní data a pomocí počítače je možné ověřit, zda je platný a zda se doručené data nacházejí v té podobě, v jaké byla podepsána před odesláním. Součástí elektronického podpisu je identifikace toho, kdo podpis vytvořil. Ověření elektronického podpisu zahrnuje i přenos důvěry z důvěryhodné třetí strany na tvůrce podpisu a následně na důvěryhodnost elektronicky podepsaného dokumentu. K tomu se využívá digitální certifikát, vydaný certifikační autoritou, nebo síť důvěry.

Elektronické podpisy a jejich užívání je upraveno zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „ZoSVD“). ZoSVD rozlišuje několik druhů elektronických podpisů.

Prostý elektronický podpis a zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

Prostý elektronický podpis je základním typem elektronického podpis, který lze použít při podpisu elektronického dokumentu, u něhož zákon výslovně nevyžaduje specifický typ podpisu. Prostý elektronický podpis odpovídá vlastnoručnímu neověřenému podpisu. S prostým elektronickým podpisem se setkáváme denně, nezaručuje však, že osoba, která dokument podepsala, je ve skutečnosti tím, za koho se vydává. Tento typ digitálního podpisu proto nelze použít při jednání s orgány veřejné moci.

Ověření totožnosti osoby odesílající data lze učinit až při použití zaručeného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu, který je založen na šifrování dat. Tento typ podpisu nelze padělat či změnit obsah podepsaného dokumentu a garantuje, že podpis nemůže být zkopírován a vložen do jiného dokumentu.

Před vydáním zaručeného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu musí být ověřena totožnost podepisující osoby. Podle ZoSVD se tento typ podpisu řadí do skupiny „uznávaných elektronických podpisů “.

Užívání uznávaných elektronických podpisů je vyžadováno při jednání s orgány veřejné moci či jinou osobou v souvislosti s výkonem jejich působnosti.

Podpis datovou schránkou

Podání adresované orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť pravost dokumentu a osobu odesílatele ověřil systém datových schránek. Takové jednání má stejné účinky, jako jednání podepsané a učiněné písemně.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejvyšší formou elektronického podpisu, přičemž před vydáním kvalifikovaného certifikátu k takovému podpisu dojde k ověření totožnosti osoby, která bude dokumenty elektronicky podepisovat. Část kvalifikovaného certifikátu, na kterém je elektronický podpis založen, je uložena přímo na čipovou kartu nebo USB token.

Při podpisu dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisem je nutno mít tento čip či token fyzicky u sebe a „načíst“ z něj certifikát prostřednictvím čtečky a/nebo příslušného softwaru.

Kvalifikovaný elektronický podpis jsou podle ZoSVD povinny využívat orgány veřejné moci a osoby při výkonu své působnosti.

V České republice lze za účelem získání kvalifikovaného elektronického podpisu využít celkem 4 instituce vydávající kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, a to První certifikační autorita, a.s. (I.CA), eIdentity a.s., Česká pošta, s.p. – služba PostSignum a Správa základních registrů (služby tohoto správního úřadu jsou určeny výhradně subjektům veřejné správy a jejich zaměstnancům).

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.