Skip to main content

eNeschopenka byla do praxe zavedena v lednu roku 2020, přičemž jejím cílem je zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu dočasné pracovní neschopnosti. Zavedení eNeschopenky zrychlilo proces výplaty dávek nemocenského pojištění, poskytlo zaměstnavatelům přehledné informace o nemocných zaměstnancích a ulehčilo předávání dokumentů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jak funguje eNeschopenka?

eNeschopenka nahradila klasický pětidílný propisovací formulář a nyní obsahuje pouze tři části. Lékař pak od ledna 2020 vystavuje nemocnému zaměstnanci následující formuláře:

 • 1. díl eNeschopenky: hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, a to elektronicky
 • 2. díl eNeschopenky: průkaz práce neschopného pojištěnce
 • 3. díl eNeschopenky: hlášení o ukončení pracovní neschopnosti, a to elektronicky

 

Průkaz práce neschopného pojištěnce vystaví lékař v tištěné formě a předá jej zaměstnanci. Jedná se o část třídílné eNeschopenky, přičemž lékař do něj zaznamenává termíny dalších kontrol a ukončení pracovní neschopnosti.

Po zavedení eNeschopenky již nemocní zaměstnanci nemusí předávat zaměstnavateli dokumenty související s dočasnou pracovní neschopností. Vše potřebné získá zaměstnavatel přímo od lékaře a České správy sociálního zabezpečení. Zaměstnanec tak nemusí do práce nosit žádnou neschopenku, nicméně i nadále musí zaměstnavatele o vzniku pracovní neschopnosti neprodleně informovat, a to například e-mailem či telefonicky. Zaměstnavatel si pak může pracovní neschopnost zaměstnance ověřit sám na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Vyplácení dávek nemocenského pojištění

Po zavedení eNeschopenky zaměstnanci nemusí podávat žádnou samostatnou žádost o výplatu dávek nemocenského pojištění. Dávky nemocenského pojištění jsou zaměstnanci vypláceny automaticky v případě, trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů.

Je nutno podotknout, že eNeschopenky se týkají pouze dočasné pracovní neschopnosti a souvisejících postupů zaměstnavatele pro zpracování podkladů pro výpočet dávky nemocenského pojištění – nemocenského. Zavedení eNeschopenky se pak nedotýká peněžité pomoci v mateřství, otcovského, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a podobně. U těchto dávek zůstávají všechny postupy vyplácení stejné jako v minulosti.

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.