Skip to main content

Pracovní poměr je možné ukončit jednostranně, a tedy výpovědí ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, anebo vzájemnou dohodou. Výpověď i dohoda musí být vždy písemné a opatřené vlastnoručním podpisem.

Výpověď jen písemně

Jestliže jste se tak rozhodli ukončit pracovní poměr, nepostačí, pokud zaměstnavateli pouze ústně oznámíte, že chcete v zaměstnání skončit. K takové výpovědi se nepřihlíží a pracovní poměr tímto způsobem ukončen nebude, přičemž zaměstnanec je i nadále povinen do zaměstnání docházet a svou práci vykonávat.

Jak napsat a doručit výpověď?

Výpověď proto napište písemně a podepište ji. Z výpovědi musí být zřejmé kdo ji podává a komu je adresována. Výpověď je následně potřebné doručit zaměstnavateli v místě pracoviště, a to osobně či poštou. Jestliže budete výpověď podávat osobně, je vhodné zaměstnavateli předložit dvě kopie, přičemž zaměstnavatele požádáte o písemné potvrzení převzetí výpovědi a jednu kopii opatřenou tímto potvrzením si ponecháte. Pokud výpověď zasíláte poštou, doporučuji poslat dopis doporučeně a ponechat si podací arch. Tímto způsobem budete mít v případě pochybností jistotu, že jste výpověď řádně doručili zaměstnavateli a pracovní poměr tak byl ukončen.

Důvod výpovědi

Výpověď ze strany zaměstnance je možné podat i bez uvedení důvodu, respektive z jakéhokoliv důvodu. Vaše výpověď tak nemusí být odůvodněná a nejste ani povinni zaměstnavateli důvod ukončení pracovního poměru a Vaše stanovisko nijak blíže ozřejmit. Naopak zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů.

Kdy lze podat výpověď?

Výpověď ze strany zaměstnance lze zároveň podat kdykoliv, a to například i v průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti. Tímto se výpověď ze strany zaměstnance liší od výpovědi zaměstnavatele.

Výpovědní doba

Pokud podáte výpověď, je potřebné počítat s výpovědní dobou. Délka výpovědní doby je obvykle dvouměsíční a počíná běžet v následujícím měsíci po doručení výpovědi. Pokud tak výpověď podáte například 15. 3., výpovědní doba začne běžet 1. 4. a skončí 31. 5.  Výpovědní dobu je potřebné dodržet a do práce docházet. Nedodržením výpovědní doby se zaměstnanec vystavuje riziku, že zaměstnavatel po něm bude požadovat náhradu škody za neplnění pracovních povinností.

Chcete dát v práci výpověď?

Pokud potřebujete s výpovědí pomoct, neváhejte mi napsat. Poradím vám, jak postupovat při výpovědi ze zaměstnání a pomůžu vám od zaměstnavatele získat vše, na co máte nárok.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.