JUDr. Natália Némethová,
advokátka

Advokátka působící v Brně a okolí. Právní služby poskytuji v rozsáhlé oblasti práva.

Něco málo o mně..

Jmenuji se Natália Némethová a jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.

V oblasti poskytování právních služeb a v prostředí advokátní kanceláře se pohybuji již od roku 2016, kdy jsem začala působit jako paralegal.

O dva roky později jsem se stala advokátní koncipientkou s místem působení v Brně a v současnosti se hrdě hlásím k členství v největší samosprávné právnické profesní organizaci v České republice – České advokátní komoře.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

JUDr. Natália Némethová, advokátka
JUDr. Natália Némethová, advokátka

“Dokonalý celek vidím v malých detailech a tímto se řídím i při poskytování právních služeb svým klientům.”

JUDr. Natália Némethová, advokát působící v Brně

Jako advokátka jsem v souladu se zákonem o advokacii oprávněna poskytovat právní služby ve všech věcech a oblastech práva. Právní služby se však vždy snažím svým klientům poskytnout do nejmenšího detailu a perfektně. I z tohoto důvodu se ve své advokátní praxi zaměřuji na určité výseče práva, ve kterých se cítím nejlépe. Právní služby poskytuji zejména v oblasti práva soukromého. Zabývám se především občanským právem, pracovním právem, mezinárodním právem soukromým, pojistným právem, náhradou škody od různých subjektů, či právem cestujících v letecké dopravě. Pomoc vám můžu poskytnout i v oblasti spotřebitelského práva či práva nemovitostí. Jsem ovšem připravena zastoupit vás nejen při jednání s protistranou či před soudy, ale i při jednání a řízení před správním orgánem. Právní služby poskytuji dle individuálních potřeb a na míru každého svého klienta. I pokud by tak váš problém nespadal do výčtu uvedeného výše, neváhejte mě kontaktovat.