Skip to main content

Konkurenční doložku uzavírá zaměstnanec a zaměstnavatel v rámci pracovněprávního vztahu a představuje jeden z nástrojů ochrany zaměstnavatele před možným únikem informací ke konkurenci prostřednictvím zaměstnance.

Zaměstnanec se uzavřením konkurenční doložky zavazuje k tomu, že se po určitou dobu po skončení trvání zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele či která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zaměstnanci pak za takové omezená náleží od zaměstnavatele přiměřené peněžité vyrovnání, a to ve výši nejméně jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc, po který se zaměstnanec takové činnosti zdrží.

Konkurenční doložka a její podmínky uzavření

Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně a nejdéle na dobu jednoho roku. Uzavření konkurenční doložky musí být zároveň možné po zaměstnanci spravedlivě požadovat. Konkurenční doložku tak nelze uzavřít tehdy, pokud zaměstnanec konkurenčně významnými informacemi nemůže disponovat.

Konkurenční doložku lze sjednat před vznikem pracovního poměru i v jeho průběhu a může být obsažena v pracovní smlouvě, dodatku k pracovní smlouvě nebo v samostatné dohodě.

Porušení povinnosti z konkurenční doložky

Pokud zaměstnanec poruší svůj závazek vyplývající z konkurenční doložky, může po něm zaměstnavatel požadovat uhrazení smluvní pokuty, avšak jen tehdy, pokud byla v konkurenční doložce sjednána. Zaplacením smluvní pokuty závazek zaměstnance dle konkurenční doložky, tj. povinnost zdržet se činnosti, zaniká.

konkurenční doložka a její možnost vypovězení

Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět poté, co zaměstnavatel poruší svou povinnost poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání a nevyplatí jej zaměstnanci do 15 dnů po splatnosti. K zániku konkurenční doložky dojde prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.

Možnost odstoupení od konkurenční doložky

Od konkurenční doložky může odstoupit zaměstnanec i zaměstnavatel, zaměstnavatel však může odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec časově omezen není.

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.