Náhrada škody

Náhrada škody a nemajetkové újmy na zdravý je další oblastí, ve které jsem připravena poskytnout vám komplexní právní služby.

Pomůžu vám při vymožení vašeho nároku na odškodnění

Dokážu vám poradit a zastoupit vás při vymáhání vašeho nároku na náhradu škody například v souvislosti se zpožděním či zrušením letu anebo zpožděním, zničením či ztrátou vašeho zavazadla při cestě letadlem.

Jsem připravena vymoct pro vás náhradu škody způsobenou v souvislosti s výkonem práce

Zabývám se i náhradou škody způsobené při výkonu práce, například při vzniku pracovního úrazu či zjištění nemoci z povolání. Obrátit se na mě můžete i s nárokem na náhradu škody při dopravní nehodě či při nedodržení prevenční povinnosti.

Nárok na odškodnění vám náleží například i při pádě na namrzlé komunikaci.

Váš nárok na odškodnění vám pomůžu vymoct i ve spojitosti s pádem na zamrzlé, zasněžené či poškozené pozemní komunikaci. Jsem schopna pomoct vám pomoct i při uplatnění práv z vadného plnění, vymáhání náhrady škody za skryté vady na nemovitosti či v souvislosti s koupí vozidla nebo nekvalitně zhotoveným dílem. Zastoupit vás dokážu i při vymáhání nároku na odškodnění za nesprávný postup lékaře.

Pomůžu vám i tehdy, pokud je za škodu odpovědný stát.

Zkušenosti mám i s uplatňováním nároků vůči státu při vydání nezákonného soudního rozhodnutí či při nesprávném úředním postupu, ráda vám tak pomůžu i při vymáhání náhrady škody od státu.

Jestliže se domníváte, že vám náleží odškodnění, a to ať již od státu, obce či jednotlivce, neváhejte mě kontaktovat.

Hledáte právní pomoc v jiné oblasti?

Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti náhrady škody? Kontaktujte mně.

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti náhrady škody? Kontaktujte mně.

  Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka