Skip to main content

Pracovní poměr je možné ukončit jednostranně, a tedy výpovědí ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, anebo vzájemnou dohodou. Výpověď i dohoda musí být vždy písemné a opatřené vlastnoručním podpisem.

Výpověď jen písemně

Výpověď ze strany zaměstnance i zaměstnavatele je možné podat pouze písemně. Ústní výpověď nemá žádné právní účinky a nepřihlíží se k ní. Ústní výpověď není pouze neplatná, ale nahlíží se na ni, jako by vůbec neexistovala. Ústní skončení pracovního poměru proto není nutné napadnout pro jeho neplatnost.

Správné doručení výpovědi

Výpověď ze strany zaměstnance je potřebné doručit zaměstnavateli v místě pracoviště, a to osobně či poštou. Jestliže budete výpověď podávat osobně, je vhodné zaměstnavateli předložit dvě kopie, přičemž zaměstnavatele požádáte o písemné potvrzení převzetí výpovědi a jednu kopii opatřenou tímto potvrzením si ponecháte. Pokud výpověď zasíláte poštou, doporučuji poslat dopis doporučeně a ponechat si podací arch. Tímto způsobem budete mít v případě pochybností jistotu, že jste výpověď řádně doručili zaměstnavateli a pracovní poměr tak byl ukončen.

Zaměstnavatel je pak povinen výpověď ze strany zaměstnavatele prokazatelně doručit zaměstnanci do vlastních rukou. Pokud nebude výpověď řádně a v souladu se zákonem doručena, nahlíží se na ni, jako by vůbec neexistovala a pracovní poměr tak neskončí.

Důvody výpovědi

Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr výpovědi bez uvedení důvodu, avšak zaměstnavatel nikoliv.

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli dát výpověď zaměstnanci pouze z několika důvodů, a to:

 • pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • pro nadbytečnost
 • pokud zaměstnanec nemůže kvůli zdravotnímu stavu dále konat dosavadní práci, a to ať již pro pracovní úraz či nemoc z povolání, anebo z důvodu obecného onemocnění
 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon práce
 • jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti

Kdy lze podat výpověď?

Zaměstnanec může podat výpověď ze zaměstnání kdykoliv. Zaměstnavatel je však při podání výpovědi omezen, kdy například nemůže dát zaměstnanci výpověď po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo v průběhu těhotenství.

Co když je výpověď neplatná?

Pokud máte za to, že zaměstnavatel nedodržel zákonné podmínky, pro které lze podat výpověď a pracovní poměr tak byl ukončen neplatně, je nutno domáhat se určení neplatnosti výpovědi u soudu. Neplatnost ukončení pracovního poměru je nutno uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců poté, co měl být pracovní poměr ukončen. Jestliže tak k ukončení pracovního poměru mělo dojít uplynutím výpovědní doby ke dni 31. 5., je nutno podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi nejpozději do 31. 7.

Pokud máte zájem u zaměstnavatele nadále pracovat a s výpovědí nesouhlasíte, doporučuji neprodleně po obdržení výpovědi zaměstnavateli písemně oznámit, že trváte na dalším zaměstnávání. Pokud tak učiníte a soud určí, že výpověď byla neplatná, bude vám náležet právo na náhradu ušlé mzdy.

Dostali jste neplatnou výpověď?

Neváhejte mě kontaktovat. Poradím vám, jak postupovat při neplatné výpovědi ze zaměstnání a pomůžu vám od zaměstnavatele získat vše, na co máte nárok.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.