Občanské právo

Právní služby v oblasti občanského práva vám můžu poskytnout v souvislosti s vaší každodenní činností.

občanským právem se každý z nás denně potýká a zasahuje jednotlivce zřejmě nejvíc ze všech oblastí práva. Občanské právo upravuje soukromoprávní vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem či mezi nimi a státem a ovlivňuje tak náš běžný život.

Připravím pro vás různé typy smluv

Právní služby v oblasti občanského práva vám můžu poskytnout v souvislosti s vaší každodenní činností.

Jsem připravena sepsat pro vás různé typy smluv, například

a poskytnout vám právní pomoc při jednotlivých činnostech souvisejících s takovými smluvními typy.

Zastoupím vás při jednání s protistranou

Dokážu vás zastoupit při jednání s protistranou, a to kupříkladu

 • při sporu o nezaplacení kupní ceny,
 • uplatnění práv z vadného plnění,
 • odstoupení od smlouvy,
 • nezaplacení nájemného či nevrácení kauce,
 • vymáhání ceny díla anebo v souvislosti s vrácením zápůjčky či jiné dlužné částky.

Provedu vás soudním řízením

Stejně tak vás můžu zastupovat i v rámci soudního řízení a poskytnout vám tak komplexní právní pomoc nejen v oblasti občanského práva hmotného, ale i práva procesního. Pokud potřebujete zpracovat a podat žalobu, zajistit zastoupení v občanskoprávním řízení, podat odpor či například odvolání, neváhejte se na mě obrátit.

Hledáte právní pomoc v jiné oblasti?

Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti občanského práva?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Hledáte komplexní pomoc v oblasti
  občanského práva? Kontaktujte mně.

  Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka