Odměna advokáta
za právní služby

Výše mé odměny vždy přizpůsobena rozsahu a náročnosti poskytnutých služeb. Mou odměnu lze sjednat na základě vzájemné dohody několika možnými způsoby.

Podílová odměna

max 25 %

z vymoženého plnění

V případě sjednání podílové odměny je má odměna hrazena z náhrady nákladů soudního řízení, kterou hradí protistrana, případně z plnění, které pro své klienty vymůžu.

Domluvit schůzku

Hodinová odměna

1 200 – 2 500 Kč

1 hodina

V závislosti na rozsahu a náročnosti poskytnuté právní služby. Předpokládanou konečnou výši mé odměny vám sdělím před započetím poskytnutí právní služby.

Domluvit schůzku

Úkolová odměna

dle dohody

za konkrétní úkon práv. služby

Úkolová odměna mi náleží na základě vzájemné domluvy s klientem. Odměna je sjednaná za konkrétní úkon právní služby, bez ohledu na čas, který nad tímto úkonem strávím.

Domluvit schůzku

Podílová odměna

V případě sjednání podílové odměny je má odměna hrazena z náhrady nákladů soudního řízení, kterou hradí protistrana, případně z plnění, které pro své klienty vymůžu.

Výše takto sjednané odměny činí vždy maximálně 25 % z vymoženého plnění. Tímto způsobem lze mou odměnu sjednat zejména v případě soudních či mimosoudních sporů.

Hodinová odměna

Výše mé odměny vypočtená na základě hodinové sazby odpovídá rozsahu práce, kterou pro své klienty odvedu. Sazba hodinové odměny se pohybuje v rozmezí od 1 200 Kč do 2 500 Kč, a to v závislosti na rozsahu a náročnosti poskytnuté právní služby.

Předpokládanou konečnou výši mé odměny vám sdělím před započetím poskytnutí právní služby.

Úkolová odměna

Úkolová odměna mi na základě vzájemné domluvy náleží za konkrétní úkon právní služby, které pro své klienty vykonám, a to bez ohledu na čas strávený nad poskytnutím právní služby.

Výše mé úkolové odměny je sjednána a klienty odsouhlasena vždy před započetím provádění konkrétního úkonu dle požadavků klienta.

Mate dotazy k odmeně advokáta nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Mate dotazy k odmeně advokáta nebo hledáte právní pomoc?

  Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka

   Odměna advokáta za právní služby

   Právní služby poskytuji svým klientům na míru a dle jejich individuálních potřeb a požadavků. Proto je i výše mé odměny vždy přizpůsobena rozsahu a náročnosti poskytnutých služeb. Mou odměnu lze sjednat na základě vzájemné dohody několika možnými způsoby. Způsob účtování odměny a její výši s klienty před započetím poskytování právní služby vždy zcela transparentně projednám. V případě, pokud si odměnu nesjednáme smluvně, řídí se její výše právním předpisem – vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.