Skip to main content

Rozhodli jste se začít podnikat a váháte nad tím, jakou formu činnosti si pro své podnikání zvolit? Níže vám předestřu výhody a nevýhody formy podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná, neboli OSVČ a s.r.o.

OSVČ, její výhody a nevýhody

Pokud zvolíte formu podnikání jako OSVČ zůstanete fyzickou osobou podnikající na vlastní účet a odpovědnost, a to na základě živnostenského či jiného oprávnění. Za své podnikání odpovídáte všým svým majetkem, a tedy i majetkem soukromým. Abyste mohli jako OSVČ podnikat, musíte být plně svéprávní, bezúhonní, nebýt v insolvenci a nemít zrušené živnostenské oprávnění jako sankci udělenou živnostenským úřadem.

Výhoda podnikání formou OSVČ je zejména nízká administrativní zátěž, přičemž tuto formu využití zejména „podnikatelé na volné noze“. Hlavní nevýhodou je neomezené ručení, a to i soukromým majetkem.

Sazba daně z příjmu je u OSVČ stanovena na 15 % ze základu daně. Jestliže je podnikání vaší hlavni činností, musíte uhradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, přičemž dobrovolně pak můžete hradit i zálohy na pojištění nemocenské.

Minimální výše záloh na sociální pojištění činí v roce 2022 částku 2 841 Kč, minimální výše zálohy na zdravotní pojištění je pak 2 627 Kč. Zálohy se platí jednou měsíčně.

Od roku 2021 můžou OSVČ využít placení záloh v rámci paušální daně, kdy tato paušální daň zahrnuje jak daň z příjmu, tak i výše uvedené odvody na sociální a zdravotní pojištění. V roce 2022 činí výše paušální daně 5 469 Kč a platí se na finanční úřad.

S.R.O., její výhody a nevýhody

Společnost s ručením omezeným, neboli s.r.o., je právnická osoba, kterou může založit jedna nebo více osob fyzických. Jako společník s.r.o. neodpovídáte za podnikání vším svým majetkem, ale toliko majetkem této společnosti. Společník odpovídá pouze do výše svého nesplaceného základního kapitálu. Jednatel společnosti však může odpovídat za podnikání s.r.o. například i tehdy, jestliže společnosti vzniknou dluhy porušením jeho povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

Založení s.r.o. představuje možnost vytvořit si vlastní značku a dává prostor k podnikání ve vícero lidech. Důležitou výhodou je omezené ručení společníků, nevýhodou však vyšší administrativní zátěž a poplatky spojené se založením a vznikem s.r.o.

S.r.o. je povinna registrovat se k dani z příjmů právnických osob, jejíž výše činí 19 %. Pokud budete v s.r.o. rozdělovat podíly ze zisku, musí současně každý ze společníku odvést z již zdaněného zisku srážkovou daň ve výši 15 %.

Živnostenské oprávnění

V obou případech podnikání je potřebné zařídit si živnostenské oprávnění. Výjimkou jsou některá povolání, a to například umělci, herci, spisovatelé či advokáti.

Živnostenské oprávnění lze získat osobně na živnostenském úřadě či online. Postačí vyplnit jednotný registrační formulář, přičemž v jednom kroku tak získáte živnost, zaregistrujete se k dani z příjmu a oznámíte své podnikání správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Jestliže budete k podnikání užívat prostory, které nejsou vašimi vlastními, potřebujete i souhlas vlastníka s využitím jeho prostor k vašemu podnikání. Podpis vlastníka na takovém souhlasu pak musí být ověřen.

Pokud budete podnikat jako s.r.o., je potřeba rozmyslet si zejména název a hlavní předměty podnikání společnosti, výši základního kapitálu (min. 1 Kč za každého společníka), jak budou rozdělené podíly a hlasovací práva, zda budou podíly omezitelné, kolik bude mít s.r.o. jednatelů a kde bude sídlo společnosti.

Následně je nutno sepsat zakladatelské právní jednání, a to formou veřejné listiny. U notáře za sepis notářského zápisu o založení společnosti uhradíte částku 4 000 Kč. Poté je nutno zřídit společnosti vlastní bankovní účet a splatit základní výši vkladů, načež lze požádat o vydání živnostenského oprávnění dle návodu výše.

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.