Pojistné právo

Pojistné právo a právní služby zejména v oblasti soukromého práva. Posouzení pojistných smluv a pojistných podmínek či spory o vyplacení pojistného plnění.

Pojistným právem se ve své advokátní praxi zabývám zejména v oblasti soukromého práva. Obrátit se na mě můžete například ve věci posouzení pojistných smluv a pojistných podmínek či ve sporech o vyplacení pojistného plnění.

Právně posoudím jednotlivé nároky a analyzuji pojistnou událost

Jsem schopna právně posoudit jednotlivé nároky pojištěných, analyzovat pojistnou událost a poskytnout vám právní pomoc například při vymožení nároku na zaplacení pojistného plnění. Stejně tak dokážu nastínit řešení při pochybnostech o správnosti výše pojistného plnění, v souvislosti s odstoupením od pojistné smlouvy či porušením povinností vyplývajících z pojistné smlouvy. Můžu vás zastoupit při jednání s protistranou a v rámci soudního řízení či řízení před finančním arbitrem.

Pomůžu vám při vymáhání pojistného plnění v souvislosti s dopravní nehodou či léčením

Mnou poskytované služby v oblasti pojistného práva dále zahrnují analýzu a uplatnění nároků vůči pojišťovně v souvislosti s dopravní nehodou, úrazem, léčením, poškozením majetku či jinou pojistnou událostí.

Hledáte právní pomoc v jiné oblasti?

Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti pojistného práva?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Hledáte komplexní pomoc v oblasti
  pojistného práva? Kontaktujte mně.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka