Pracovní právo

V oblasti pracovního práva jsem schopna poskytnout komplexní právní poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

Téměř každý z nás se jistě setkal se situací, která je regulována právem pracovním, ať již při uzavírání pracovní smlouvy nebo například při podání výpovědi z pracovního poměru. Pracovní právo nás ovlivňuje v rámci našich každodenních činností a řada z nás zajisté někdy potřebovala pomoc při činění různých úkonů z něj vyplývajících.

Poskytnu vám komplexní právní poradenství

V oblasti pracovního práva jsem schopna poskytnout komplexní právní poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

 • Jsem připravena poskytnout vám právní pomoc při sepisu pracovní smlouvy či dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
 • výpovědi z pracovního poměru,
 • dohody o ukončení pracovního poměru,
 • okamžitého zrušení pracovního poměru či zrušení pracovního poměru ve zkušební době a při souvisejících úkonech.

Pomůžu vám s vymožením dlužné mzdy či odstupného

Jestliže vám zaměstnavatel dluží mzdu, odstupné, stravné a cestovní náhrady, anebo jste naopak nespokojeni s pracovními výsledky svého zaměstnance, dokážu vám nabídnout právní řešení situace a zastoupit vás při jednání s protistranou a v souvisejících pracovněprávních sporech.

Stejně tak vám můžu poradit při posouzení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a uplatnění nároků souvisejících s neplatným rozvázáním pracovního poměru, například při vymáhání nároku na náhradu mzdy.

Odbornou právní pomoc vám poskytnu i v souvislosti s náhradou škody

Obrátit se na mě můžete i při vymáhání náhrady škody v souvislosti s výkonem práce, zejména v případě pracovních úrazů či nemocí z povolání. Můžu vás zastoupit ve sporu o vyplacení bolestného, náhrady újmy na zdraví za trvalé následky úrazu, hrazení renty, ušlého výdělku či uznání nemoci z povolání.

Hledáte právní pomoc v jiné oblasti?

Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti pracovního práva?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti pracovního práva?

  Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka