Právo nemovitostí

Poskytnu vám komplexní právní pomoc například v souvislosti s analýzou a sepisem kupní smlouvy či smlouvy darovací.

V oblasti práva nemovitostí jsem připravena poskytnout vám komplexní právní pomoc například v souvislosti s analýzou a sepisem kupní smlouvy či smlouvy darovací.

Připravím pro vás různé smluvní typy

Právní služby poskytuji také při sepisu a analýze nájemních a podnájemních smluv, a dále při vymáhání nároků vyplývajících z těchto právních vztahů.

Zastoupím vás při jednání s realitní kanceláří či protistranou

Zastoupit vás můžu také v souvislosti s jednáním s realitní kanceláří, například při nevrácení rezervačního poplatku, rezervační zálohy či při posouzení platnosti ustanovení rezervační smlouvy.

Pomůžu vám při vymožení práva z vadného plnění

Jestliže se domníváte, že vámi zakoupená nemovitost trpí skrytými vadami, ráda vás zastoupím při jednání s protistranou a uplatnění práv z vadného plnění, a to i v rámci soudního řízení.

Hledáte právní pomoc v jiné oblasti?

Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti práva nemovitostí?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Hledáte komplexní právní pomoc v oblasti práva nemovitostí?

  Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka