Skip to main content

Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, přičemž od roku 2023 se týká těch OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun a nejsou plátci DPH. Proti OSVČ současně nemůže být zahájeno insolvenční řízení a nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti či vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.

Paušální daň se bude od roku 2023 nově platit ve 3 pásmech, a to na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá.  V prvním pásmu se bude platit 6208 Kč, v druhém pásmu 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč. Pásmo si nelze vybrat.

První pásmo

První pásmo se týká OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč. U těchto podnikatelů je nezáleží na tom, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma může přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 milionu Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.

První pásmo je také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů.

Pro rok 2023 činí paušální částka v prvním pásmu 6208 Kč měsíčně.

Druhé pásmo

Do druhého pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 milionu Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 milionu Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.

Pro rok 2023 činí paušální částka ve druhém pásmu 16 000 Kč měsíčně.

Třetí pásmo

Do třetího pásma potom mohou vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu a jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč.

Pro rok 2023 činí paušální částka ve třetím pásmu 26 000 Kč měsíčně.

Jak se přihlásit k paušální dani

OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit od roku 2023, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ není nutno kontaktovat zvlášť. OSVČ se pak stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. lednu daného roku. OSVČ, která teprve zahajuje samostatnou činnost, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém takovou činnost zahajuje.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutno podat do 10. ledna 2023. V oznámení je nutno uvést, v jakém pásmu se OSVČ bude nacházet, přičemž OSVČ musí zůstat po celé zdaňovací období v jednom pásmu. Změna zvoleného pásma bude možná pouze od začátku dalšího zdaňovacího období

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen na tiskopisu vydaném ministerstvem financí; na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí; nebo datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

Paušální daň je splatná do 20. kalendářního dne měsíce.

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.