Skip to main content

Pracovní poměr je možné ukončit jednostranně, a tedy výpovědí ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, anebo vzájemnou dohodou. Výpověď i dohoda musí být vždy písemné a opatřené vlastnoručním podpisem.

Můžete dát výpověď po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti?

Zaměstnanec může výpověď z práce podat kdykoliv, a to i po dobu, kdy je v pracovní neschopnosti.

U výpovědi ze strany zaměstnavatele je však situace odlišná. Zákoník práce zakazuje zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď, když se nachází v dočasné pracovní neschopnosti. Zákaz však neplatí v případě, pokud si tuto neschopnost zaměstnanec přivodil úmyslně, například za účelem vyplacení nemocenských dávek, nebo vnikla-li jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek.

Zákaz se zároveň nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny, a tedy ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Výpověď můžete rovněž bez tohoto zákazu dostat i z důvodu pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pro jiné porušení pracovních povinností či pro porušení režimu práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem.

Výpověď před začátkem pracovní neschopnosti

Pokud byla zaměstnanci výpověď dána ještě před začátkem pracovní neschopnosti tak, že by výpovědní doba měla uplynout v době pracovní neschopnosti, tak se doba pracovní neschopnosti do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr tedy skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti. Pokud však zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, může výpovědní doba uplynout i v době trvání pracovní neschopnosti.

Prodloužení výpovědní doby

Výpovědní doba se v případě pracovní neschopnosti prodlužuje pouze tehdy, jestliže dal výpověď zaměstnavatel. Pokud výpověď podal zaměstnanec a je v průběhu výpovědní doby v pracovní neschopnosti, nemá pracovní neschopnost na délku výpovědní doby vliv. Výpovědní doba tak může uplynout i tehdy, pokud je zaměstnanec pracovně neschopen.

Potřebujete poradit?

Poradím vám a pomůžu vám získat vše, na co máte nárok.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.