Skip to main content

Pracovní poměr je možné ukončit jednostranně, a tedy výpovědí ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, anebo vzájemnou dohodou. Výpověď i dohoda musí být vždy písemné a opatřené vlastnoručním podpisem.

Kdy máte nárok na odstupné?

Zaměstnanci náleží nárok na odstupné pouze v případě, že výpověď podá zaměstnavatel, a to v zákonem vymezených situacích.

Odstupné náleží zaměstnanci tehdy, jestliže mu dal zaměstnavatel výpověď či byla uzavřena dohoda z těchto důvodů:

 • pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • pro nadbytečnost

Zaměstnanec má nárok na odstupné i v případě, pokud nemůže kvůli zdravotnímu stavu dále konat dosavadní práci, a to pro pracovní úraz či nemoc z povolání. Výše odstupného činí v tomto případě 12násobek průměrného měsíčního výdělku, a to bez ohledu na délku trvání zaměstnání.

Výše odstupného

Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru a je tak odstupňována podle doby trvání zaměstnání. Pokud byl zaměstnanec v pracovním poměru kratší dobu než 1rok, náleží mu 1 průměrný měsíční výdělek. Pokud zaměstnání trvalo alespoň jeden rok a méně než dva roky, má zaměstnanec právo na 2násobek průměrného měsíčního výdělku. Pokud zaměstnání trvalo déle, dostane zaměstnanec při ukončení pracovního poměru 3násobek průměrného měsíčního výdělku.

Máte nárok na odstupné?

Domníváte se, že by vám mělo být vyplaceno odstupné? Neváhejte mi napsat. Pomůžu vám od zaměstnavatele získat vše, na co máte nárok.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.