Komplexní právní
poradenství v Brně

Advokátní kancelář v Brně, která poskytuje svým klientům právní služby a komplexní právní poradenství.

Kontaktujte mě
JUDr. Natália Némethová, advokátka

Oblasti mé právní působnosti

Poskytování právních služeb
na míru pro každého

Podílová odměna

max 25 %

z vymoženého plnění

V případě sjednání podílové odměny je má odměna hrazena z náhrady nákladů soudního řízení, kterou hradí protistrana, případně z plnění, které pro své klienty vymůžu.

Více informací

Hodinová odměna

1 200 – 2 500 Kč

1 hodina

V závislosti na rozsahu a náročnosti poskytnuté právní služby. Předpokládanou konečnou výši mé odměny vám sdělím před započetím poskytnutí právní služby.

Více informací

Úkolová odměna

dle dohody

za konkrétní úkon práv. služby

Úkolová odměna mi náleží na základě vzájemné domluvy s klientem. Odměna je sjednaná za konkrétní úkon právní služby, bez ohledu na čas, který nad tímto úkonem strávím.

Více informací

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Máte dotazy z oblasti práva nebo hledáte komplexní právní pomoc?

  Stačí když vyplníte formulář. Vyplňte všechny údaje, uveďte s čím vám můžu pomoct nebo mi zavolejte na +420 735 078 227

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka

   Advokátní kancelář v Brně poskytující komplexní právní služby

   Jmenuji se Natália Némethová a jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Ve své advokátní praxi se zaměřuji především na oblast občanského práva, pracovního práva, pojistného práva, práva nemovitostí či na ochranu spotřebitele. Klientům poskytuji právní pomoc i v souvislosti vymáháním náhrady škody a nemajetkové újmy na zdraví od různých subjektů, a to ať již od jednotlivců, obcí či státu. Právní služby poskytuji dále i při jednání o vymožení odškodnění od leteckých dopravců, které cestujícím náleží při zpoždění či zrušení jejich letu. Klienty zastupuji v řízeních před soudyorgány veřejné správy.

   Jsem připravena sepsat pro vás různé typy smluv a podání, a to například kupní, darovací či nájemní smlouvu, a dále zejména návrh na zahájení řízení, žalobu, odvolání, dovolání k Nejvyššímu soudu či ústavní stížnost. Zastoupím vás při jednání s protistranou a řízením před soudem či orgánem veřejné správy vás odborně provedu od začátku až do jeho konce. V případě zájmu o komplexní právní pomoc mě neváhejte kontaktovat a obrátit se na moji advokátní kancelář se sídlem v Brně.