Skip to main content

Arbitráž neboli rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nestrannými a nezávislými rozhodci. Jedná se o alternativu k soudnímu řízení využitelnou v případě majetkových sporů. Arbitráž je neveřejná, rychlejší a zpravidla méně finančně náročná jako soudní spor. Rozhodčí řízení může probíhat před rozhodčím soudem či před rozhodci ad hoc. Předpokladem konání arbitráže je existence dohody stran sporu o tom, že tento bude řešen formou rozhodčího řízení.

Výsledkem arbitráže je rozhodčí nález, který je vykonatelný obdobně jako rozsudek soudu. V rozhodčím řízení lze rozhodovat tuzemské i zahraniční spory, musí se však jednat o spor majetkový.

Výhody rozhodčího řízení oproti řízením vedených před obecnými soudy

Projednání a rozhodnutí sporu před rozhodci je zpravidla levnější než soudní řízení, neboť poplatky za rozhodčí řízení jsou nižší než soudní poplatky za projednání a rozhodnutí sporu před obecnými soudy.

Další výhodou oproti civilnímu procesu je rychlost arbitráže a jednoinstančnost řízení. Zatímco u obecných soudů může délka trvání soudního řízení dosáhnout třeba i několika let, se délka rozhodčího řízení pohybuje klasicky v rozmezí několika týdnů, v případě složitějších sporů pak maximálně v rozsahu několika málo měsíců. Jestliže si strany sporu v rozhodčí smlouvě nesmluví možnost přezkumu rozhodčího nálezu jinými rozhodci, pak se vydáním rozhodčího nálezu rozhodčí řízení končí a není možné proti němu podávat jakýkoli opravný prostředek.

Arbitráž je na rozdíl od soudního řízení méně formální a je oproštěno od některých formalit, které mohou být stranami zneužity k průtahům, jak k tomu často v řízení před obecnými soudy dochází.

Rozhodčí řízení je neveřejně, a tudíž zajišťuje diskrétnost řešení sporu. Veřejnost se na jednání před rozhodci neúčastní, což dává účastníkům řízení jistotu, že skutečnosti tvořící předmět sporu nebudou mimo řízení nikde prezentovány.

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.